Město chce získat peníze na zlepšení kamerového systému, na značení kol a vozíků pro invalidy a na využití volného času dětí ze sociálně slabých rodin.