Návrhy posoudí pracovní skupina, následně o nich bude jednat rada. Poslední slovo bude mít Zastupitelstvo města Prostějova.