Čtenář se setkává s osudy jedné gymnaziální třídy a jejích absolventů.