Prostějovské léto už několik let patří k městu, stejně jako prostějovská zima. V rámci letních měsíců může veřejnost zdarma navštívít nejrůznější akce k pobavení a zpříjemnit si volný čas.

Na programu se opět spolupodílí kulturní klub Duha, SpOrtcentrum, městská knihovna a ochránci přírody z IRISU. Nebudou tedy chybět nejrůznější sportovní a kulturní akce na náměstí, Iris také vyrazí se zájemci do Botanické zahrady nebo na vycházky a zmodernizovaná knihovna pro děti a mládež nabídne po pauze oblíbené prázdninové akce, jako je deskohraní nebo třeba čtení pohádek. některé zajímavé akce v příspěvku představuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.