Město jedná s provozovateli, kteří musejí splnit několik požadavků