Učitelé jsou doma a se žáky jsou v kontaktu prostřednictvím internetu a telefonu.