Příští školní rok už by mohl být výtah hotový, jeho výměnu financuje město.