Přihlásit se mohou děti od pěti let až po maturanty. Zápis proběhne 12. června.