Město celou investiční akci rozdělí do několika etap.