Tradiční akce se letos nekoná. Místo ní se filmy promítají v biografech po celé České republice.