Studie doporučuje další rozvoj biokoridoru v následujících deseti letech