Slavný rodák se v dopisech zmiňuje například o TGM.