Správní a dozorčí rada vybírala ze čtyř uchazečů a zvolila novým šéfem Martina Křupku.