Účastníci se naučí například poskytovat první pomoc. Výuka probíhá v odpoledních hodinách.