Nová stavba měří 3200 metrů. Na nákladech se podílely i firmy, kterým bude sloužit.