Cena zůstává stejná od roku 2013. Město na likvidaci odpadu doplácí ze svého rozpočtu.