Byli jste se podívat na mezistátní boxerské klání mezi Českou republikou a Austrálií? My s kamerou ano.