Jména obětí jsou uvedena na pamětní desce v obřadní síni.