Město uzavírá smlouvu s novým partnerem, aby mohly sběrné dvory dále odebírat veškery elektroodpad.