Stavba potrvá celkem tři roky a je rozdělena na několik etap.