Prostějovskému zdravotnickému zařízení chybí personál.