Konkrérní informace jsou i na webu města Prostějova: