Místo některých originálů návštěvníci v příštím období uvidí jejich kopie. Připravuje se rovněž doplnění expozice o další díla.