Pod radnicí je nejen kryt, ale dokonce i bývalá obecní šatlava. V budoucnu by si prostory mohli prohlížet i turisté a další zájemci.