Počasí a s ním související vlhkost zpozdily část stavebních prací