Středoškolský učitel prožil v prostějovských zákoutích celý život.