Peníze se shromažďují ve fondu tvořeném platbami nájemného.