Splatnost poplatků je do 30. června. Kdo nezaplatil za loňský rok, má ještě možnost částku 600 korun na osobu uhradit.