Město připravuje projekt rekonstrukce, aby byl vstup na toto pietní místo důstojný.