Nástupce Soni Provazové by se funkce mohl ujmout k 1. červnu