Bývalému řediteli za celé město poděkoval primátor František Jura.