Největší nebezpečí hrozí během jízdy lesními úseky nebo mezi poli, typicky například v sousedství kukuřičných lánů.