Mezigenerační stezku připravili ochránci přírody z Ekocentra Iris. Každý si ji může projít v libovoném pořadí.