Výtvarná díla přijímá generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Je možné je zasílat také e-mailem na adresu soutez@grh.izscr.cz.