V době karantény je pohyb ještě důležitější než jindy.