Město navýšilo peníze určené na opravy chodníků ze tří milionů na čtyři.