Operační sály se dočkaly modernizace po 17 letech, zlepší to péči o pacienty.