Město plánuje rozmístit první tři zařízení na Brněnské, Olomoucké a Dolní ulici.

Příští rok přichází v úvahu Vrahovická.

Dříve bylo ve městě celkem 11 radarů, už řadu let ovšem rychlost neměří.