Zastupitelé rozhodli také o podpoře rekonstrukce sítí pro střelnici Hloučela.