Statické posudky ukázaly nutnost opravy. Většinu nákladů uhradí stát, práce proběhnou do konce léta.