Období nacismu bylo pro obyvatele Prostějova mimořádně devastující. Židovští spoluobčané byli odvlečeni do koncentrančích táborů, odkud se většina z nich nevrátila. O život přišla i řada účastníků odboje a vojáci z Prostějova a okolí bojující po celé Evropě.