Senioři se scházejí s dětmi a vzájemně se baví. Mezigenerační spolupráce má v Prostějově tradici.