Děti se formou hry dozvídají více o třídění odpadu.