Projekt schválili zastupitelé na svém červnovém zasedání.