Program představí život ve středověku, dobové tance, umění šermířů i práci sokolníků.