V Čechůvkách vznikne nová relaxační zóna se stromy a keři.