Dvě nové sociální služby slouží občanům Prostějova. Pomohou lidem pečujícím o nemocné i obětem obtěžování nebo domácího násilí.