Ceny města Prostějova tentokrát získali dva sportovci, lékařka, dva umělci a učitel tance.