Spolupráci město rozvíjí už několik volebních období.