Květinové pásy v Prostějově jsou nově označeny informačními tabulemi. Město jich chce do budoucna osázet více.